Sorteaza
Stalinskaya BLUE Vodka

Stalinskaya

BLUE

Vodka

9,80 RON

New
Staritsky & Levitsky DISTIL #9 Vodka

Staritsky & Levitsky

DISTIL #9

Vodka

137,20 RON

New
Staritsky & Levitsky Reserve Vodka Vodka

Staritsky & Levitsky

Reserve Vodka

Vodka

181,30 RON

Staritsky & Levitsky PRIVATE CELLAR VODKA GIT BOX Vodka

Staritsky & Levitsky

PRIVATE CELLAR VODKA GIT BOX

Vodka

558,60 RON

Sausage Tree PURE IRISH VODKA Vodka 700ml

Sausage Tree

PURE IRISH VODKA

Vodka 700ml

129,02 RON

Kreskova Vodka 0.5L Vodka 500ml

Kreskova

Vodka 0.5L

Vodka 500ml

39,20 RON

Russky Standard STANDARD MODERN ICON Vodka 1000ml

Russky Standard

STANDARD MODERN ICON

Vodka 1000ml

59 RON

Koskenkorva KOSKENKORVA Vodka 1000ml

Koskenkorva

KOSKENKORVA

Vodka 1000ml

68,60 RON

Grey Goose GREY GOOSE VANILLE Vodka 1000ml

Grey Goose

GREY GOOSE VANILLE

Vodka 1000ml

203,84 RON

254,80 RON

Finlandia VODKA Vodka 2000ml

Finlandia

VODKA

Vodka 2000ml

147 RON

Smirnoff BLACK Vodka 1000ml

Smirnoff

BLACK

Vodka 1000ml

152,88 RON

191,10 RON

Absolut Lime Vodka 1000ml

Absolut

Lime

Vodka 1000ml

107,80 RON

Danzka THE SPIRIT VODKA Vodka 1000ml

Danzka

THE SPIRIT VODKA

Vodka 1000ml

117,60 RON

147 RON

Duty Free Exclusive
Russky Standard Vodka 2X1L Vodka 2000 Ml

Russky Standard

Vodka 2X1L

Vodka 2000 Ml

132,30 RON

Beluga Transatlantic Racing Vodka Vodka 1000 Ml

Beluga

Transatlantic Racing Vodka

Vodka 1000 Ml

243,04 RON

303,80 RON

Finlandia NORDIC BERRIES Vodka 1000 Ml

Finlandia

NORDIC BERRIES

Vodka 1000 Ml

70,56 RON

88,20 RON

Finlandia BLACKCURRANT 1000 ML Vodka 1000 Ml

Finlandia

BLACKCURRANT 1000 ML

Vodka 1000 Ml

70,56 RON

88,20 RON

Finlandia GRAPEFRUIT 1000 ML Vodka 1000 Ml

Finlandia

GRAPEFRUIT 1000 ML

Vodka 1000 Ml

70,56 RON

88,20 RON

Crystal Head VODKA 1000 ML Vodka

Crystal Head

VODKA 1000 ML

Vodka

231,28 RON

289,10 RON

Wyborowa WODKA 1000 ML Vodka

Wyborowa

WODKA 1000 ML

Vodka

51,99 RON

Absolut CITRON 500 ML Vodka

Absolut

CITRON 500 ML

Vodka

63,70 RON

Kamasutra GINSENG & VODKA 500 ML Vodka

Kamasutra

GINSENG & VODKA 500 ML

Vodka

51,01 RON

Sobieski VODKA 1000 ML Vodka

Sobieski

VODKA 1000 ML

Vodka

54 RON

Smirnoff RED 2000 ML Vodka

Smirnoff

RED 2000 ML

Vodka

171,50 RON

Duty Free Exclusive
Smirnoff BLUE 1000 ML Vodka

Smirnoff

BLUE 1000 ML

Vodka

109,76 RON

137,20 RON

Smirnoff RED 1000 ML Vodka

Smirnoff

RED 1000 ML

Vodka

78,40 RON

98 RON

Russky Standard PLATINIUM 500 ML Vodka

Russky Standard

PLATINIUM 500 ML

Vodka

58,80 RON

73,50 RON

Russky Standard PLATINUM 1000 ML Vodka

Russky Standard

PLATINUM 1000 ML

Vodka

73,99 RON

Russky Standard ORIGINAL 1000 ML Vodka

Russky Standard

ORIGINAL 1000 ML

Vodka

53,02 RON

Russky Standard GOLD 1000 ML Vodka

Russky Standard

GOLD 1000 ML

Vodka

92,12 RON

115,15 RON

Nemiroff HONEY PEPPER 1000 ML Vodka

Nemiroff

HONEY PEPPER 1000 ML

Vodka

49 RON

Grey Goose L'ORANGE 1000 ML Vodka

Grey Goose

L'ORANGE 1000 ML

Vodka

203,84 RON

254,80 RON

Grey Goose LE CITRON 1000 ML Vodka

Grey Goose

LE CITRON 1000 ML

Vodka

203,84 RON

254,80 RON

Grey Goose VODKA VX 1000 ML Vodka

Grey Goose

VODKA VX 1000 ML

Vodka

388,08 RON

485,10 RON

Finlandia VODKA 500 ML Vodka

Finlandia

VODKA 500 ML

Vodka

39,20 RON

49 RON

Finlandia VODKA 1750 ML Vodka

Finlandia

VODKA 1750 ML

Vodka

125,44 RON

156,80 RON

Finlandia 101 PROOF 1000 ML Vodka

Finlandia

101 PROOF 1000 ML

Vodka

88,20 RON

Finlandia LIME 1000 ML Vodka

Finlandia

LIME 1000 ML

Vodka

70,56 RON

88,20 RON

Finlandia CRANBERRY 1000 ML Vodka

Finlandia

CRANBERRY 1000 ML

Vodka

70,56 RON

88,20 RON

Finlandia VODKA 1000 ML Vodka

Finlandia

VODKA 1000 ML

Vodka

70,56 RON

88,20 RON

Best Seller
Danzka CRANRAZ 1000 ML Vodka

Danzka

CRANRAZ 1000 ML

Vodka

78,40 RON

Danzka FIFTY 1000 ML Vodka

Danzka

FIFTY 1000 ML

Vodka

68,01 RON

Best Seller
Danzka RED 500 ML Vodka

Danzka

RED 500 ML

Vodka

47,04 RON

58,80 RON

Danzka RED 1000 ML Vodka

Danzka

RED 1000 ML

Vodka

63,01 RON

Best Seller
Danzka CITRUS 1000 ML Vodka

Danzka

CITRUS 1000 ML

Vodka

78,40 RON

Ciroc SNAP FROST 1000 ML Vodka

Ciroc

SNAP FROST 1000 ML

Vodka

203,84 RON

254,80 RON

Skyy VODKA 1000 ML Vodka

Skyy

VODKA 1000 ML

Vodka

56,01 RON

Blavod ORIGINAL BLACK VODKA 1000 ML Vodka

Blavod

ORIGINAL BLACK VODKA 1000 ML

Vodka

63,70 RON

Best Seller
Belvedere VODKA 1000 ML Vodka

Belvedere

VODKA 1000 ML

Vodka

168,02 RON

Beluga GOLD LINE 700 ML Vodka

Beluga

GOLD LINE 700 ML

Vodka

611,52 RON

764,40 RON

Beluga NOBLE RUSSIAN VODKA 1000 ML Vodka

Beluga

NOBLE RUSSIAN VODKA 1000 ML

Vodka

168,02 RON

Best Seller
Beluga VODKA PACK Vodka

Beluga

VODKA PACK

Vodka

203,84 RON

254,80 RON

Duty Free Exclusive
Beluga NOBLE RUSSIAN VODKA TWIN 2000 ML Vodka

Beluga

NOBLE RUSSIAN VODKA TWIN 2000 ML

Vodka

330,02 RON

Duty Free Exclusive
Absolut BLUE 500 ML Vodka

Absolut

BLUE 500 ML

Vodka

63,70 RON

Absolut 100 PROOF 1000 ML Vodka

Absolut

100 PROOF 1000 ML

Vodka

142,10 RON

Absolut VANILIA 1000 ML Vodka

Absolut

VANILIA 1000 ML

Vodka

107,80 RON

Absolut VODKA CHERRYS 1000 ML Vodka

Absolut

VODKA CHERRYS 1000 ML

Vodka

107,80 RON

Absolut CITRON 1000 ML Vodka

Absolut

CITRON 1000 ML

Vodka

107,80 RON

Absolut BLUE 1000 ML Vodka

Absolut

BLUE 1000 ML

Vodka

68,60 RON

98 RON

Best Seller